Sporazum i pravila

Molimo pažljivo pročitajte ovaj ugovor i pravila prije korištenja web stranice. Morate se pridržavati uvjeta sporazuma i pravila posjetom web stranici mytop-hr.designuspro.com. Ako se ne slažete s uvjetima sporazuma i pravilima, ne možete koristiti ovaj resurs i napustite web mjesto.

1. Pojmovi i definicije

1.1 Korisnik je pravno sposobna osoba koja se pridružila uvjetima Korisničkog sporazuma. osoba koja djeluje u svoje ime i u svoje interese ili predstavlja pravnu osobu.
Administracija / vlasnik - internetska stranica hostirana na domeni https://mytop-hr.designuspro.com.
Ugovor - ovaj Ugovor o korisniku, uključujući izmijenjene i dopunjene.
1.2 Korištenje web stranice https://mytop-hr.designuspro.com regulirano je ovim Korisničkim ugovorom. Korištenje web mjesta podrazumijeva se u svim oblicima i na sve načine, unutar deklarirane funkcionalnosti. Koristite sredstva:

 • autorizacija na https://mytop-hr.designuspro.com ili registracija;
 • upoznavanje s materijalima web stranice (pregled);
 • prikazivati, objavljivati ​​na web mjestu materijale bilo koje prirode i sadržaja, uključujući, ali ne ograničavajući se na slike, tekstualne materijale, video, audio datoteke, hipertekstualne poveznice, informacije i druge informacije.

Korisnik mreže, koristeći Web stranicu u bilo kojem od gore navedenih obrazaca, potvrđuje da:

 • u potpunosti se upoznao s ovim Ugovorom prije korištenja web mjesta;
 • primio na znanje i obvezuje se poštivati, izvršavati sve klauzule Sporazuma bez ograničenja. U slučaju odbijanja ispunjavanja klauzula Ugovora ili ako je nemoguće sklopiti ugovor na temelju Ugovora, Korisnik je dužan odmah zaustaviti bilo kakvu upotrebu Stranice;
 • Vlasnik stranice može uređivati ​​tekst ovog Ugovora. Korisnici nisu obaviješteni o izmjenama i dopunama teksta Ugovora.

Ovaj Korisnički ugovor, uključujući ažurirana izdanja s izvršenim izmjenama i dopunama, stupa na snagu od trenutka objavljivanja na Web mjestu.

2. Predmet Ugovora

2.1 Na način i pod uvjetima predviđenim Ugovorom, Vlasnik pruža Korisniku mogućnost korištenja Web mjesta, a Korisnik se obvezuje, ako je potrebno, koristiti Web mjesto u skladu s uvjetima Ugovora.
2.2 Na temelju Ugovora, Korisnik ima mogućnost korištenja Web mjesta, posebno objavljivanjem informacija o gradnji, popravcima, prigradskom životu i srodnim temama na Web mjestu, objavljivanjem poruka, pregledom poruka, datoteka koje su prenijeli drugi korisnici.

3. Prava i obveze vlasnika

3.1 Vlasnik pruža Korisniku mogućnost samostalnog objavljivanja podataka o Korisniku, kao i postavljanja poruka i komentara, objavljivanja materijala koristeći mogućnosti Web mjesta, pod uvjetom da Korisnik poštuje uvjete Ugovora.
3.2 Vlasnik nema mogućnost kontrole usklađenosti podataka koje Korisnik ili Drugi korisnici na web mjestu objavljuju sa zakonodavstvom.
3.3 Vlasnik ima pravo, prema vlastitom nahođenju, izbrisati sve podatke koje je Korisnik unio ili objavio na Web mjestu, ako takvi podaci nisu u skladu s Uvjetima korištenja Web mjesta, važećim zakonodavstvom ili drugim zahtjevima vlasnika.
3.4 Vlasnik ima pravo poslati podatke o korisniku i reklamne poruke na adresu e-pošte koju je korisnik odredio prilikom registracije na web mjestu. Korisnik se ovim slaže s primanjem takvih poruka.
3.5 Vlasnik ima pravo postavljati oglase na web mjestu. Istodobno, vlasnik nije odgovoran za točnost oglašavanja i kvalitetu oglašavane robe i / ili usluga.
3.6 Vlasnik ima pravo, na način propisan klauzulom Ugovora, promijeniti uvjete Ugovora.
3.7 Vlasnik ima pravo provoditi preventivni rad na Web mjestu uz privremenu suspenziju Web mjesta, ako je moguće noću i što je više moguće smanjujući vrijeme njegove neradljivosti.
3.8 Vlasnik ima pravo prenijeti sve ili dio svojih ovlasti i prava nadgledanja poštivanja Uvjeta korištenja web stranice i Ugovora na druge osobe (Ostali korisnici) na temelju odluka koje je donio vlasnik.
3.9 Vlasnik ima pravo, ali ne i obvezu, zahtijevati od korisnika informacije i dokumente koji potvrđuju da korisnik ima prava na rezultate intelektualne aktivnosti i druge informacije koje je korisnik objavio na web mjestu.

4. Prava i obveze Korisnika

4.1. Korisnik se obvezuje da će se upoznati s trenutnom verzijom Ugovora svaki put kad posjeti Web mjesto prije korištenja Web mjesta.
4.2 Korisnik se obvezuje poštivati ​​uvjete Ugovora, kao i Uvjete korištenja web mjesta, koji su na snazi ​​u trenutku kada korisnik koristi web mjesto.
4.3 Korisnik se obvezuje koristiti Internet stranicu u skladu sa zakonom. Korisnik posebno nema pravo na:

4.3.1 Objavljivati ​​ili distribuirati netočne, štetne, nepristojne, ilegalne, klevetničke, bogohulne, klevetničke, neprikladne informacije ili materijale o etničkim ili etničkim sukobima.
4.3.2 Objaviti informacije koje su u suprotnosti sa zakonom, oglašavaju ili provociraju nezakonite radnje, krše prava drugih korisnika ili trećih strana na predmete intelektualnog vlasništva, materijale za kampanju, širenje neželjene pošte, lančane poruke (poruke koje zahtijevaju njihov prijenos jednom ili više korisnika), financijske sheme piramide ili pozivi da se u njima sudjeluje, bilo koje druge nametljive informacije, opisuju ili promiču kriminalne aktivnosti, objavljuju upute ili smjernice za počinjenje kriminalnih i drugih nezakonitih radnji.
4.3.3 Objavljivanje bilo kakvih osobnih podataka drugih korisnika ili trećih strana bez njihovog osobnog pristanka.
4.3.4 Objavljivati, prenositi i distribuirati poruke koje mogu biti kaznene prirode ili nanijeti štetu vlasniku, ostalim korisnicima, posjetiteljima i / ili trećim stranama, narušavajući njihovu čast i dostojanstvo, poslovnu reputaciju.
4.3.5 Zavarati korisnike i / ili treće strane o njihovom identitetu.
4.3.6 Postavite materijale i informacije na Web mjesto koji su reklamne prirode, osim ako nije izričito određeno posebnim sporazumom između stranaka.

4.4 Korisnik se obvezuje čuvati povjerljivost vjerodajnica, kao i prijavu i lozinku na adresu e-pošte koju je Korisnik odredio prilikom registracije na web mjestu, samostalno određujući način njihovog pohranjivanja, i nema pravo prijenosa vjerodajnica, kao ni prijave i lozinke na navedenu adresu e-pošte. Korisnik prilikom registracije na Web mjestu trećim stranama.

4.5 Korisnik se obvezuje koristiti osobne podatke objavljene na Web mjestu u skladu sa zahtjevima Saveznog zakona br. 152-FZ od 27. srpnja 2006. "O osobnim podacima" u izdanju koje je na snazi ​​u vrijeme obrade ili druge upotrebe osobnih podataka od strane Korisnika, naime:

4.5.1 Osobni podaci mogu se koristiti samo za osiguravanje funkcioniranja Web mjesta;
4.5.2 Korisniku je zabranjeno prenošenje podataka o drugim korisnicima dobivenih putem web stranice trećim stranama;
4.5.3 Ako Korisnik sprema kopije Profila na papir ili elektronički medij, Korisnik preuzima sve obveze operatora u smislu Saveznog zakona br. 152-FZ od 27. srpnja 2006. "O osobnim podacima";
4.5.4 U slučaju nanošenja štete drugim korisnicima zbog toga što se korisnik nije pridržavao zahtjeva Saveznog zakona br. 152-FZ od 27. srpnja 2006. "O osobnim podacima", odgovornost za to u potpunosti snosi Korisnik.

4.6 Korisnik ima pravo izbrisati podatke koje je Korisnik objavio na Web mjestu samo na temelju pristanka vlasnika. Ako se ne dobije odgovarajući pristanak, Korisnik nema pravo vlasniku podnijeti bilo kakve zahtjeve.

5. Odgovornost stranaka

5.1 Vlasnik ne snosi nikakvu odgovornost za postizanje ili neostvarivanje rezultata od strane Korisnika, za koji je korisnik očekivao da će ga postići korištenjem stranice.
5.2 Vlasnik nije odgovoran za kvarove, pogreške i kvarove u radu softvera i / ili hardvera koji osiguravaju funkcioniranje Web mjesta, a koji su nastali iz razloga izvan kontrole vlasnika, kao i povezane gubitke Korisnika.
5.3 Vlasnik nije odgovoran za privremeni nedostatak pristupa Korisnika web mjestu i / ili bilo kojem dijelu web mjesta, kao ni povezane gubitke korisnika i / ili bilo koje treće strane.
5.4 Vlasnik nije odgovoran za neizravne / neizravne gubitke i / ili izgubljenu dobit Korisnika i / ili trećih strana, gubitak podataka kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja Web stranice.
5.5 Vlasnik nije odgovoran za Korisnikove gubitke nastale kao posljedica nezakonitih radnji trećih strana, uključujući one povezane s ilegalnim pristupom Korisnikovom osobnom računu. Vlasnik nije odgovoran za gubitke koji su nastali Korisniku kao rezultat otkrivanja vjerodajnica trećim stranama, a koji su nastali bez krivnje vlasnika.
5.6. Korisnik je jedini odgovoran za sve radnje izvršene na Web mjestu koristeći Vjerodajnice korisnika.
5.7 Vlasnik ne daje nikakva jamstva za rad web mjesta. Korisnik pristaje na korištenje Web mjesta u obliku u kojem je predstavljen, bez bilo kakvih jamstava vlasnika.
5.8 Vlasnik nije odgovoran za gubitke nastale Korisniku kao rezultat poruke od strane Drugog korisnika o netočnim informacijama, kao i prouzročene radnjama i / ili nečinjenjem Drugog korisnika. Vlasnik ne jamči da su podaci sadržani u profilima drugih korisnika, kao i u porukama koje su oni objavili, istiniti i cjeloviti.
5.9 Vlasnik, osim ako to izričito nije predviđeno sporazumom između stranaka, nije prodavač robe ili usluge.
5.10 Ako Ugovorom nije drugačije određeno, ako Korisnik krši uvjete Ugovora, Vlasnik ima pravo jednostrano odbiti izvršenje Ugovora, izbrisati Korisnikov profil i Osobni račun. Ako je takva povreda prouzročila štetu trećim stranama, odgovornost za njih u potpunosti snosi Korisnik.
5.11 Iznos gubitaka koji Vlasnik može nadoknaditi Korisniku u svakom je slučaju ograničen u skladu s odredbama dijela 1. članka 15. Građanskog zakonika na iznos od 1.000 (tisuću) rubalja.

6. Osobni podaci

6.1 Registracijom na Web mjestu i unošenjem osobnih podataka u obrazac za registraciju, Korisnik unesene osobne podatke čini javno dostupnima, a bilo koji Drugi korisnik i / ili Posjetitelj može se s njima slobodno upoznati. Korisnik se ovim slaže da se obrada osobnih podataka koje je unio tijekom registracije na Web mjestu, kao i osobnih podataka koje je Korisnik objavio na Web mjestu nakon registracije, provodi na temelju podstavka 10. stavka 1. članka 6. Saveznog zakona br. 152-FZ od 27. srpnja 2006. godine "O osobnim podacima" (kako je izmijenjen i dopunjen 25.07.2011).
6.2 Prilikom obrade osobnih podataka Korisnika, Vlasnik se obvezuje poduzeti sve mjere predviđene važećim zakonodavstvom kako bi ih zaštitio od neovlaštenog pristupa.Politika obrade osobnih podataka administratora i Propisi o osiguranju sigurnosti osobnih podataka administratora u skladu su sa zahtjevima dijela 2. članka 18.1. Federalnog zakona br. 152-FZ od 27. srpnja 2006. "O osobnim podacima" (kako je izmijenjen i dopunjen 25. srpnja 2011.).
6.3 Istodobno, moguće je da će uslijed određenih okolnosti osobni podaci Korisnika postati dostupni drugim osobama. Korisnik se ovim slaže da s tim u vezi neće podnijeti zahtjev protiv vlasnika, s obzirom na to da korisnik svoje osobne podatke čini javno dostupnima.
6.4 Na temelju Ugovora, naznakom svojih osobnih podataka na Web mjestu, Korisnik se bezuvjetno slaže:

 • uz pružanje osobnih podataka neograničenom broju osoba koje koriste Stranicu;
 • uz obradu osobnih podataka od strane Vlasnika;
 • širenjem osobnih podataka korištenjem stranice;
 • s drugim radnjama vlasnika u vezi s osobnim podacima korisnika u vezi s radom web stranice.

6.5 Objavljivanjem svojih osobnih podataka na Web mjestu, Korisnik potvrđuje da to čini dobrovoljno, kao i da ih dobrovoljno daje Vlasniku na obradu. Korisnik može opozvati svoj pristanak na obradu osobnih podataka brisanjem Profila putem Osobnog računa. U isto vrijeme, Korisnik razumije i suglasan je da se osobni podaci Korisnika mogu spremiti prilikom indeksiranja stranica Web mjesta putem pretraživača.
6.6 Vlasnik obrađuje samo one osobne podatke Korisnika koje je on objavio na Web mjestu. Osobni podaci korisnika obrađuju se pomoću softvera, hardvera i tehničkih sredstava web mjesta.
6.7 Vlasnik osobne podatke obrađuje vlasnik tijekom razdoblja objavljivanja na web mjestu. Ako se osobni podaci objavljeni na web mjestu ili u korisničkom profilu izbrišu, vlasnik ih prestaje obrađivati. Međutim, Vlasnik ima pravo zadržati sigurnosnu kopiju gore navedenih korisničkih podataka dok se Vlasnik ne likvidira.

7. Intelektualno vlasništvo

7.1 Ekskluzivna i osobna neimovinska prava na Web mjestu pripadaju Vlasniku ili drugim osobama koje su sklopile ugovor s Vlasnikom dajući mu pravo da objavljuje rezultate intelektualnog djelovanja tih osoba na Web mjestu ili kao njegov dio, a zaštićena su u skladu s važećim zakonom.
7.2 Radnje i / ili propusti korisnika koji povlače kršenje prava vlasnika ili su usmjereni na kršenje prava vlasnika na web mjestu ili njegovim komponentama podrazumijevaju kaznenu, građansku i upravnu odgovornost u skladu sa zakonom.
7.3 Kako bi se osigurala cjelovitost podataka objavljenih na Web mjestu, Korisnik ovime, na način propisan člankom 1235. Građanskog zakonika, daje Vlasniku jednostavnu neisključivu licencu za rezultate intelektualne djelatnosti objavljene ili prethodno objavljene od strane Korisnika na Stranici. Prava na upotrebu rezultata intelektualne aktivnosti Korisnik daje Vlasniku u trenutku objavljivanja relevantnih rezultata intelektualne aktivnosti na Web mjestu. Objavljivanjem rezultata intelektualne aktivnosti na Web mjestu, Korisnik se slaže da naknadu za davanje prava na korištenje rezultata intelektualne djelatnosti ne plaća Vlasnik. Vlasnik ima pravo koristiti odgovarajuće rezultate intelektualne djelatnosti na bilo koji način tijekom cijelog razdoblja valjanosti za odgovarajuće rezultate bez ograničavanja teritorija. Istodobno, Vlasnik nije obvezan Korisniku slati izvješća o korištenju relevantnih rezultata intelektualne djelatnosti.
7.4 Korisnik je isključivo odgovoran u vezi s korištenjem prava na rezultate intelektualne djelatnosti i sredstava za individualizaciju koja pripadaju trećim stranama sadržanih u materijalima koje je Korisnik objavio na web mjestu, kao i u materijalima koje je korisnik prenio putem web mjesta, pohranjenim na web mjestu u osobnom računu ili materijalima korisnika, - na drugi način postati dostupan putem ili putem web mjesta zbog radnji i / ili neaktivnosti korisnika. Vlasnik nema tehničku sposobnost kontrole usklađenosti materijala navedenih u ovoj klauzuli sa zahtjevima važećeg zakonodavstva, uključujući Vlasnik nema mogućnost praćenja prisutnosti ili odsutnosti kršenja određenih materijala nečijim pravima i interesima.
7.5 Korisnik se obvezuje na vlastiti i vlastiti trošak podmiriti sve moguće zahtjeve vlasnika autorskih prava ili drugih trećih strana prema Vlasniku u vezi s materijalima navedenim u klauzuli Ugovora.
7.6 U slučaju da treće strane podnose zahtjeve, zahtjeve, zahtjeve protiv Vlasnika po pitanju nezakonite upotrebe intelektualnog vlasništva Korisnika na Stranici, Korisnik se obvezuje nadoknaditi Vlasniku sve gubitke koji su posljednji nastali kao posljedica takve povrede ili izlaganja takvih zahtjeva.

8. Postupak rješavanja sporova i namirenja potraživanja

8.1. Sve sporove, nesuglasice i zahtjeve koji mogu nastati u vezi s izvršenjem, raskidom ili nevaljanjem Sporazuma, stranke će nastojati riješiti pregovorima. Stranka koja ima bilo kakve zahtjeve i / ili nesuglasice poslat će drugoj stranci poruku u kojoj su naznačene nastale tvrdnje i / ili nesuglasice.
8.2 Poruku navedenu u klauzuli Ugovora Korisnik šalje e-poštom na adresu , a također se šalje vlasniku u pisanom obliku slanjem preporučenom poštom s potvrdom o primitku. Poruka mora sadržavati suštinu zahtjeva, dokaze koji podupiru zahtjev, kao i podatke o Korisniku.
8.3 U slučaju bilo kakvih sporova ili nesuglasica u vezi s izvršenjem ovog Ugovora, Korisnik i Vlasnik uložit će sve napore da ih riješe pregovorima između njih. U slučaju da se sporovi ne riješe pregovorima, sporovi podliježu rješavanju na način propisan mjerodavnim zakonom.
8.4 Za rješavanje tehničkih problema prilikom utvrđivanja krivnje korisnika kao posljedice njegovih nezakonitih radnji pri korištenju Interneta i web mjesta, kao i za razmatranje korisnikovih poruka, vlasnik ima pravo samostalno angažirati nadležne organizacije kao stručnjake.

9. Promjene uvjeta Ugovora

9.1. Ugovor se može raskinuti u bilo koje vrijeme na inicijativu svake od stranaka. Da bi to učinio, Vlasnik objavljuje obavijest o raskidu Ugovora na Web mjestu i / ili šalje Korisniku odgovarajuću obavijest, od trenutka objavljivanja / slanja takve obavijesti, Ugovor se smatra raskinutim. Korisnik može raskinuti ugovor brisanjem svog profila s web mjesta.
9.2 Stranke se slažu da vlasnik može jednostrano izmijeniti ugovor objavljivanjem ažuriranog teksta sporazuma na Internetu na https://mytop-hr.designuspro.com/polzovatelskoe-soglashenie/. Korisnik potvrđuje svoj pristanak na promjene uvjeta Ugovora korištenjem Web mjesta.
9.3 Korisnik koji se ne slaže s uvjetima Ugovora i / ili s promjenom uvjeta Ugovora mora odmah raskinuti Ugovor na način propisan klauzulom Ugovora.

10. Ostali uvjeti

10.1 Sporazuma, kao i prilikom vođenja korespondencije o tim pitanjima, dopušteno je koristiti analoge rukom potpisanog potpisa stranaka.Stranke potvrđuju da sve obavijesti, poruke, sporazumi i dokumenti u okviru ispunjenja obveza koje proizlaze iz Sporazuma, potpisanih analogama rukom potpisanih stranaka, imaju pravnu snagu i obvezuju ih za stranke.

10.2 Korisnik potvrđuje da su analogi njegovog rukom potpisanog potpisa:

10.2.1 Vjerodajnice. Dakle, sve radnje izvršene pomoću vjerodajnica prepoznaje se kao počinjene od strane Korisnika, a svi dokumenti poslani pomoću vjerodajnica prepoznaju se kao potpisani od strane Korisnika;
10.2.2 prijava i lozinka na adresu e-pošte koju je Korisnik odredio prilikom registracije na Web mjestu. Dakle, sva pisma koja su vlasniku poslana s navedene adrese e-pošte smatra se poslanim od strane Korisnika, a također se smatraju i potpisima od strane Korisnika.

10.3 Stranke su se složile da će koristiti faksimilnu reprodukciju potpisa stranaka u pripremi potrebnih dokumenata i zahtjeva prema Sporazumu. Stranke ovime potvrđuju da su dokumenti i zahtjevi potpisani faksimilnom reprodukcijom potpisa pravno obvezujući i obvezujući za razmatranje i prihvaćanje od strane stranaka.
10.4 Osim slučajeva koji su izričito predviđeni Sporazumom i važećim zakonodavstvom, sve obavijesti, poruke i dokumenti u okviru ispunjavanja obveza koje proizlaze iz Sporazuma od strane stranaka moraju se poslati i smatrati primljenim od strane stranaka ako su e-poštom poslane s ovlaštene adrese jedne stranke na ovlaštenu adresu druge stranke ... Ovlaštene adrese su:

 • za vlasnika: .
 • za Korisnika: adresa e-pošte koju je Korisnik odredio prilikom registracije na Web mjestu.

10.5 Stranke prepoznaju sve podatke povezane sa sklapanjem Sporazuma, uključujući sve njegove anekse i dodatke, kao povjerljive podatke i obvezuju se strogo održavati povjerljivu prirodu takvih podataka, ne otkrivajući ih trećim stranama bez prethodnog pismenog pristanka druge stranke, osim ako je to potrebno za potrebe Sporazumi ili otkrivanje nadležnim državnim tijelima u slučajevima određenim zakonom.
10.6 Ugovor i svi pravni odnosi koji iz njega proizlaze uređeni su zakonom.

Računala

Sport

ljepota